ساده سازی مالیات برای مشاغل کوچک

ساده سازی مالیات برای مشاغل کوچک

محاسبه و پرداخت مالیات حتی در مشاغل کوچک نیز یک مسئله مهم تلقی می شود. به همین علت همواره از مواردی مانند ساده سازی مالیات برای مشاغل کوچک استقبال می شود. برای کارفرمایان مالیات کارگاه های کوچک اهمیت زیادی دارد. همانطور که می دانید مالیاتی که از کارگاه ها گرفته می شود یک منبع درآمد برای دولت محسوب می شود تا بتواند از آن برای تعادل در اقتصاد استفاده کند.

مالیات مشاغل کوچک چیست؟

منظور از مالیات مشاغل کوچک نوعی از مالیات می باشد که توسط افراد حقیقی برای درآمد حاصل از کسب و کارشان به دولت پرداخت می شود. بر اساس قانون مالیات های مستقیم باید مالیات بر درآمد مشاغل محاسبه و پرداخت شود. به طور کلی مالیات مشاغل بر طبق میزان درآمد و فعالیت به سه دسته تقسیم می شود:

  1. گروه اول: مشاغلی که درآمد بالا دارند.(بالای 15 میلیارد تومان)
  2. گروه دوم: مشاغلی که درآمد متوسط دارند. ( بین 5 تا 15 میلیارد)
  3. گروه سوم: مشاغلی که در آمد کم دارند. ( کم تر از 5 میلیارد)

گروه سوم به عنوان مشاغل کوچک شناخته می شوند که در آمد کم دارند. ساده سازی مالیات برای مشاغل کوچک می تواند موجب رشد و پیشرفت آنها برای کسب درآمد بیشتر شود. بدیهی است که اگر بیشتر درآمد آنها از طریق مالیات از آن ها اخذ شود دیگر انگیزه ای برای ادامه و رشد کسب و کار نخواهند داشت. مالیات مشاغل کوچک بر طبق درآمد آن ها از مودیان دریافت می شود. ممکن است برخی از مشاغل معاف از مالیات باشند.

مالیات مشاغل کوچک چیست؟

قانون مالیات بر درآمد مشاغل کوچک

می توان گفت که مالیات بر درآمد یکی از اصلی ترین منابع مالی دولت است و فرقی ندارد که آن را از مشاغل کوچک یا بزرگ دریافت کند! مسلما ساده سازی مالیات برای مشاغل کوچک می تواند موجب گسترش این کسب و کارها و تبدیل آنها به مشاغل بزرگ شود. در ایران قانون مالیات بر در آمد مشاغل کوچک شامل موارد زیر می باشد:

  1. روش نگهداری از دفاتر و اسناد مالیاتی بر اساس ماده 95 قانون مالیات های مستقیم
  2. روش محاسبه مالیات مشاغل بر اساس اختیارات سازمان مالیاتی بر طبق ماده 97 قانون مالیات های مستقیم
  3. اشاره به قراردادهای پیمانکاری قبل از تصویب قانون مالیات مستقیم بر اساس ماده 99
  4. اشاره به وظایف مودی در پر کردن اظهارنامه مالیاتی برای تسریع در محاسبه و پرداخت مالیات مشاغل و کسب و کارهای کوچک بر اساس ماده 100 قانون
  5. معرفی معافیت مالیاتی بر اساس تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر و کاهش تعرفه مالیاتی بر طبق ماده 101
  6. مشخص کردن تکلیف عامل مضارت در مضاربه ملکی بر طبق ماده 102

نحوه محاسبه مالیات برای گروه سوم یا همان مشاغل کوچک مانند دو گروه قبلی نیست و باید مالیات این کسب و کارها بر اساس درآمد محاسبه گردد و نحوه محاسبه نیز متفاوت می باشد. نحوه محاسبه و پرداخت مالیات اصناف و مشاغل در مقاله ای جداگانه ذکر شده است.

قانون مالیات بر درآمد مشاغل کوچک

مالیات مشاغل کوچک چطور حساب میشود؟

بر اساس قانون مالیات بر درآمد، مشاغل کوچک تا سقف درآمدی 39 میلیون و 600 هزار تومان از پرداخت مالیات به صورت سالانه معاف هستند. در صورتی که سقف درآمدی ابتدایی آن ها تا 200 میلیون تومان در سال باشد، مشمول پرداخت مالیات با نرخ 15 درصد خواهند شد. سقف درآمد دوم آن ها تا 200 میلیون تومان نیز مشمول پرداخت مالیات با نرخ 20 درصد است. باقی مانده درآمد نیز بر اساس نرخ 25 درصد محاسبه می شود و باید توسط مشاغل کوچک به سازمان امور مالیاتی پرداخت شود.

اهمیت مشاغل کوچک برای اقتصاد کشور

یکی از مهم ترین مولفه های اقتصادی کشور، کسب و کارهای تازه تاسیس هستند. مشاغل کوچک در جهت توسعه اقتصاد و اشتغال زایی می توانند گام های مهمی بردارند. مشاغل کوچک معمولا به صورت فردی یا خانوادگی تاسیس می شوند و موجب ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری خواهند شد. به همین دلیل ساده سازی مالیات برای مشاغل کوچک در دستور کار قرار گرفته است.

کلام آخر

همانطور که می دانید بخشی از اقتصاد کشور در گروه فعالیت مشاغل کوچک است که درآمد پایینی دارند؛ اما این مشاغل نیز در صورتی که درآمد مناسبی داشته باشند مشمول پرداخت مالیات خواهند شد. از این رو ساده سازی مالیات برای مشاغل کوچک امری بسیار مهم تلقی می شود؛ چراکه این کسب و کارها موجب کاهش نرخ بیکاری و موجب اشتغالزایی خواهند شد.

5/5 - (1 امتیاز)
دیدگاه‌ها ۰