مالیات حق تمبر چیست و شامل چه مدارکی می شود؟

مالیات حق تمبر چیست و شامل چه مدارکی می شود؟

مالیات حق تمبر چیست و شامل چه مدارکی می شود؟ در گذشته، دولت‌ها به منظور تأمین منابع مالی برای پروژه‌های خود، مالیات‌ها را اجرا می‌کردند. یکی از انواع مالیات‌هایی که در دولت‌ها تحت عنوان حق تمبر دریافت می‌شد، مالیات حق تمبر بود. این نوع مالیات ابتدا در اسپانیا در اوایل قرن هفدهم به وجود آمد. در آن دوران، از نشانه‌گذاری فیزیکی بر روی اسناد به عنوان مدرک برای ثبت اسناد و پرداخت بدهی‌های مالیاتی استفاده می‌شد. امروزه، تمبر برای تصدیق، تایید و یا اجرای اسناد و اوراق بهادار به کار می‌رود. حق تمبر، مالیاتی است که از درخواست‌کننده برای الصاق یا ابطال تمبر بر روی مدارک، اسناد و اوراق دریافت می‌شود. در این مقاله به بررسی مالیات حق تمبر چیست و شامل چه مدارکی می شود؟ پرداخته میشود.

شما مودی محترم در صورت وجود هرگونه سوال درباره قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده، می‌توانید از خدمات مشاوره مالی و مالیاتی سایت بهره‌مند شوید.

حق تمبر چیست؟

حق تمبر در واقع یک نوع مالیات است که برای تصدیق یا تایید اسناد و اوراق مختلف دریافت می‌شود. این تمبرها به عنوان نشانه‌هایی فیزیکی بر روی اسناد یا اوراق الحاق می‌شوند تا ثبت شوند یا مورد تایید قرار گیرند. در گذشته، این تمبرها نقش مهمی در مدیریت بخش‌های مختلف اقتصادی یک کشور ایفا می‌کردند. همچنین، تمبرها برای معاملات حقوقی، مانند عقود و اسناد رسمی، به کار می‌روند و به طور عمومی نشان می‌دهند که هزینه‌های مالیاتی مربوط به آن معامله پرداخت شده است

مالیات حق تمبر چیست و شامل چه مدارکی می شود؟

مالیات حق تمبر چیست و شامل چه مدارکی می شود؟

مالیات حق تمبر یکی از انواع مالیات‌های مستقیم است که به وسیله الصاق و ابطال تمبر روی اسناد و اوراق بهادار، از شخص متقاضی دریافت می شود. این امر به دلیل به رسمیت شناختن اسناد صورت می پذیرد.

در قانون مالیات‌های مستقیم، از ماده 44 تا ماده 51 به موضوع مالیات بر حق تمبر اختصاص یافته‌است و هر ماده میزان مالیات تعدادی از انواع اسناد و مدارک را مشخص می‌کند.

برخی از اسناد و مدارک مشمول مالیات حق تمبر عبارتند از:

 • چک بانکی: 200 ریال برای هر برگ
 • سفته: نیم در هزار مبلغ سفته
 • سهام شرکت‌های تجاری: 4 درصد مبلغ اسمی سهام
 • قراردادهای اجاره: 2 درصد مبلغ اجاره
 • قراردادهای خرید و فروش: 2 درصد مبلغ معامله
 • پروانه کسب: 1000 ریال
 • ثبت شرکت: 1000 ریال
 • افزایش سرمایه شرکت‌ها:
 • اگر نسبت سهامداران تغییر نکند: نیم در هزار
 • اگر نسبت سهامداران تغییر کند: 4 درصد

عدم پرداخت مالیات حق تمبر منجر به جریمه می‌شود.

 انواع مالیات بر حق تمبر

مالیات حق تمبر چیست و شامل چه مدارکی می شود؟

انواع مالیات بر حق تمبر بر اساس نوع سند، مبلغ سند و سایر عوامل طبق قانون مالیات‌های مستقیم تعیین می‌شود. در ادامه به توضیح برخی از انواع مالیات بر حق تمبر می‌پردازیم:

مالیات حق تمبر چک بانکی

طبق ماده 44 و 45 قانون مالیات‌های مستقیم، به ازای هر برگ چک بانکی مبلغ 200 ریال بابت حق تمبر از بانک دریافت می‌شود.

مالیات حق تمبر سفته

طبق ماده 45 قانون مالیات‌های مستقیم، از اوراق مشروحه زیر نسبت به مبلغ آن‌ها و معادل نیم در هزار، حق تمبر اخذ می‌گردد:

 • برات
 • فته طلب یا سفته

تبصره: حق تمبر مالیاتی مقرر در این ماده بابت کمتر از 1000 (یک هزار) ریال معادل حق تمبر 1000 (یک هزار) ریال خواهد بود.

مالیات حق تمبر سهام شرکت‌های تجاری

طبق ماده 46 قانون مالیات‌های مستقیم، از کلیه سهام شرکت‌های تجاری که در ایران صادر یا معامله و مورد استفاده قرار می‌گیرند، به نسبت مبلغ اسمی آن‌ها، مالیات به شرح زیر اخذ می‌گردد:

 • سهام شرکت‌های سهامی عام: 4 درصد
 • سهام شرکت‌های سهامی خاص: 2 درصد

مالیات حق تمبر قراردادهای اجاره

طبق ماده 47 قانون مالیات‌های مستقیم، از قراردادهای اجاره املاک و اراضی واقع در ایران، به شرح زیر مالیات اخذ می‌گردد:

 • قراردادهای اجاره املاک و اراضی واقع در شهرها: 2 درصد مبلغ اجاره
 • قراردادهای اجاره املاک و اراضی واقع در خارج از شهرها: 1 درصد مبلغ اجاره

مالیات حق تمبر قراردادهای خرید و فروش

طبق ماده 48 قانون مالیات‌های مستقیم، از کلیه قراردادهای خرید و فروش اموال منقول و غیرمنقول واقع در ایران، به شرح زیر مالیات اخذ می‌گردد:

 • قراردادهای خرید و فروش اموال منقول و غیرمنقول واقع در شهرها: 2 درصد مبلغ معامله
 • قراردادهای خرید و فروش اموال منقول و غیرمنقول واقع در خارج از شهرها: 1 درصد مبلغ معامله

مالیات حق تمبر پروانه کسب

طبق ماده 49 قانون مالیات‌های مستقیم، از صدور یا تمدید پروانه کسب، به مبلغ 1000 ریال مالیات اخذ می‌گردد.

مالیات حق تمبر ثبت شرکت

طبق ماده 50 قانون مالیات‌های مستقیم، از ثبت شرکت‌های تجاری، به مبلغ 1000 ریال مالیات اخذ می‌گردد.

مالیات حق تمبر افزایش سرمایه شرکت‌ها

طبق ماده 51 قانون مالیات‌های مستقیم، از افزایش سرمایه شرکت‌های تجاری، به شرح زیر مالیات اخذ می‌گردد:

 • اگر نسبت سهامداران تغییر نکند: نیم در هزار
 • اگر نسبت سهامداران تغییر کند: 4 درصد

مالیات حق تمبر سایر اسناد

علاوه بر اسناد و مدارک ذکر شده در بالا، انواع دیگری از اسناد نیز مشمول مالیات حق تمبر هستند که در قانون مالیات‌های مستقیم به آن‌ها اشاره شده است. برخی از این اسناد عبارتند از:

 • اوراق مشارکت
 • ضمانت‌نامه‌ها
 • وکالت‌نامه‌ها
 • قراردادهای بیع شرط
 • قراردادهای رهن
 • قراردادهای صلح
 • قراردادهای هبه
 • قراردادهای اجاره به شرط تملیک
 • قراردادهای مشارکت مدنی
 • قراردادهای مشارکت در ساخت
 • قراردادهای پیمانکاری
 • قراردادهای حمل و نقل
 • قراردادهای بیمه
 • قراردادهای خدماتی

نحوه پرداخت مالیات حق تمبر

مالیات حق تمبر معمولاً توسط صادرکننده سند یا متقاضی دریافت سند پرداخت می‌شود. در برخی موارد نیز ممکن است دولت به طور مستقیم مالیات حق تمبر را از صاحب سند دریافت کند.

نحوه پرداخت مالیات حق تمبر به نوع سند و مبلغ آن بستگی دارد. در برخی موارد ممکن است لازم باشد که مالیات حق تمبر به صورت نقدی پرداخت شود. در برخی موارد دیگر نیز ممکن است امکان پرداخت مالیات حق تمبر به صورت الکترونیکی فراهم باشد.

جریمه عدم پرداخت مالیات حق تمبر

عدم پرداخت مالیات حق تمبر منجر به جریمه می‌شود. میزان جریمه عدم پرداخت مالیات حق تمبر به نوع سند و مبلغ آن بستگی دارد. در برخی موارد ممکن است جریمه عدم پرداخت مالیات حق تمبر معادل 2 برابر مبلغ مالیات باشد.

تاثیر نرم افزار مالی بر پرداخت مالیات

مالیات حق تمبر چیست و شامل چه مدارکی می شود؟

نرم افزارهای مالی مانند نرم افزار مالی راهکاران ابری همکاران سیستم می‌توانند تأثیر قابل توجهی بر پرداخت مالیات داشته باشند. این نرم افزارها می‌توانند به کسب و کارها و افراد کمک کنند تا مالیات خود را به صورت دقیق و به موقع پرداخت کنند.

برخی از مزایای استفاده از نرم افزارهای مالی برای پرداخت مالیات عبارتند از:

 • دقت و صحت بیشتر: نرم افزارهای مالی می‌توانند به کسب و کارها و افراد کمک کنند تا محاسبات مالیاتی خود را با دقت و صحت بیشتری انجام دهند. این امر می‌تواند از بروز خطاهای مالیاتی و جریمه‌های احتمالی جلوگیری کند.
 • سرعت و سهولت بیشتر: نرم افزارهای مالی می‌توانند فرآیند پرداخت مالیات را برای کسب و کارها و افراد تسهیل کنند. این نرم افزارها می‌توانند به صورت خودکار محاسبات مالیاتی را انجام دهند و گزارش‌های مالیاتی را تولید کنند.
 • صرفه‌جویی در زمان و هزینه: نرم افزارهای مالی می‌توانند به کسب و کارها و افراد کمک کنند تا زمان و هزینه کمتری را برای پرداخت مالیات صرف کنند. این نرم افزارها می‌توانند فرآیند پرداخت مالیات را خودکار کنند و نیاز به دخالت انسانی را کاهش دهند.

چه نهادی چاپ اوراق مشمول حق تمبر را بر عهده دارد؟

طبق ماده 50 قانون مالیات‌های مستقیم، وزارت امور اقتصادی و دارایی متولی چاپ اوراق مشمول حق تمبر است. این نهاد مجاز است که این اوراق را چاپ نموده و به‌صورت آماده برای متقاضیان در دسترس قرار دهد. همچنین، این وزارت می‌تواند در مواردی که مقتضی بداند، به‌جای الصاق و ابطال تمبر حق تمبر را در قبال صدور قبض مالیات دریافت کند.

برخی از اوراق مشمول حق تمبر که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی چاپ می‌شوند عبارتند از:

 • چک بانکی
 • سفته
 • سهام شرکت‌های تجاری
 • قراردادهای اجاره
 • قراردادهای خرید و فروش
 • پروانه کسب
 • ثبت شرکت
 • افزایش سرمایه شرکت‌ها

علاوه بر اوراق ذکر شده، وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند اوراق دیگری را نیز برای مشمولیت حق تمبر چاپ کند.

کلام آخر

در نتیجه اطلاع از قوانین مالیاتی بسیار با اهمیت است و عدم آگاهی از این قوانین می‌تواند به ضرر اشخاص یا شرکت‌ها باشد. بسیاری از تخلفات مالیاتی نیز غیر عمدی و ناشی از عدم آگاهی از قوانین و تغییرات آن‌هاست و تسلط بر این قوانین می‌تواند دقت و سرعت انجام کلیه اقدامات قانونی مربوط به محاسبه و پرداخت مالیات را به طور چشمگیری افزایش دهد.
از آن‌جایی که به اوراق و اسناد مهم که جنبه حقوقی دارند باید توسط الصاق و ابطال تمبر رسمیت بخشیده ‌شود، اگر اوراق و اسناد حقوقی بدون مالیات حق تمبر باشند فاقد ارزش قانونی بوده و استفاده از این مدارک ممنوع است و حتی جرم محسوب می‌شود. به همین منظور ما در این مقاله از حساب بین تلاش کردیم قوانین مربوط به مالیات حق تمبر را برای شما شرح دهیم تا تمامی مؤدیان گرامی بتوانند به راحتی میزان مالیات حق تمبر خود را محاسبه و پرداخت کنند.

5/5 - (1 امتیاز)
دیدگاه‌ها ۰