مالیات شرکت‌های ایرانی خارج از کشور چگونه است؟

مالیات شرکت‌های ایرانی خارج از کشور چگونه است؟

مالیات شرکت‌های ایرانی خارج از کشور یکی از انواع مالیات است که با نرخ 25 درصد محاسبه می شود. مالیات درآمد خارج از کشور، مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوق خارجی، مالیات پیمانکاران خارجی و ماخذ درآمد مشمول مالیات از موضوعاتی هستند که در این حوزه مطرح می باشند. بر طبق قانون مالیات های مستقیم تمامی شرکت هایی که ثبت شده اند، باید نسبت به پرداخت مالیات اقدام نمایند. جریمه های سنگین مالیاتی در انتظار کسانی است که این قانون را دور بزنند.

طبیعتا شرکت های ایرانی خارج از کشور نیز از این قاعده مستثنی نیستند و باید مالیات پرداخت کنند؛ چراکه در ایران ثبت شده اند و شعبات مختلفی در خارج از کشور دارند. این شرکت ها نیز اظهار نامه مالیاتی تکمیل می کنند و بر همین اساس نسبت به پرداخت مالیات اقدام می کنند.

با توجه به اینکه محاسبات امور مالی امروزه با استفاده از نرم افزار انجام می شود، طبیعتا برای محاسبه مالیات شرکت های ایرانی خارج از کشور نیز از نرم افزار حسابداری استفاده می شود. نرم افزار سپیدار یکی از کاربردی ترین نرم افزارهای حسابداری شرکتی به شمار می آید که در این زمینه کاربرد دارد.

مالیات شرکت های ایرانی خارج از کشور باید چطور پرداخت شود؟

یکی از سوالاتی که در مورد پرداخت مالیات شرکت های ایرانی خارج از کشور مطرح می شود، این است که آیا مالیات باید در ایران پرداخت شود؟ باید گفت که بر اساس قانون مالیات های مستقیم هر شخص حقوقی باید با توجه به درآمد خود در ایران و یا خارج از کشور مالیات، پرداخت کند.

مالیات شرکت های ایرانی خارج از کشور باید چطور پرداخت شود؟

در این راستا تنها موسسات دولتی که از طریق دولت تامین بودجه می شوند، نیازی نیست که به پرداخت مالیات در ایران اقدام کنند. به همین دلیل اگر در ایران صاحب کسب و کاری هستید و شعبه هایی در خارج از کشور دارید، باید بر اساس مقررات، مالیات مربوط به فعالیت های اقتصادی خود را پرداخت کنید. در ادامه به ذکر قوانین مربوط به این نوع مالیات خواهیم پرداخت.

قوانین پرداخت مالیات شرکت های ایرانی خارج از کشور

قوانین و اصول مربوط به پرداخت مالیات شرکت های ایرانی خارج از کشور بر طبق ماده 105 قانون مالیات های مستقیم اجرا می شوند. در این ماده به صراحت بیان شده است که از مجموع درآمد های شرکت ها که ناشی از فعالیت انتفاعی اشخاص حقوقی می باشد و از منابع در ایران و خارج از کشور دریافت می شود، بعد از کسر معافیت ها و زیان ها طبق مقررات مالیات به میزان 25 درصد باید کسر شود.

بر همین اساس مالیات شرکت های ایرانی در خارج از کشور نیز مشابه با شرکت های ایرانی محاسبه می شود. در نتیجه تفاوت چندانی در پرداخت این شرکت ها وجود ندارد.

طبق قوانین مالیاتی باید با استفاده از نرم افزارهای حسابداری شرکتی مانند نرم افزار سپیدار، باید دوره مالی و هزینه ها در فرم اظهار نامه مالیاتی وارد شوند. این اظهارنامه باید برای رسیدگی به سازمان امور مالیاتی تحویل داده شود.

مالیات شرکت ها و موسسات مقیم خارج از ایران

حال که در مورد مالیات شرکت های ایرانی خارج از کشور صحبت شد، باید گفت که برخی از شرکت ها مقیم خارج از کشور هستند. در تبصره ای که برای ماده 105 قانون مالیات های مستقیم آورده شده است، این مورد ذکر شده است که شرکت ها به عنوان اشخاص حقوقی خارجی و یا موسسه هایی که مقیم خارج از کشور هستند نیز از فعالیت های مستقیم نمایندگی و شعبه ها و کل درآمدشان از بهره برداری سرمایه در ایران یا از واگذاری امتیازات باید مالیات بپردازند.

حتی در این حالت نمایندگان این موسسات نیز که در ایران باشند بر طبق درآمدها، مشمول پرداخت مالیات می شوند؛ بنابراین این گونه شرکت ها نیز مشمول پرداخت مالیات هستند و طبیعتا برای پرداخت مالیات باید اظهارنامه مالیاتی پر شود.

روش پرداخت مالیات شرکت های ایرانی خارج از کشور

همانطور که می دانید هر شرکت برای پرداخت مالیات باید ابتدای سال مالی خود را تعیین کند. طبیعتا کشورهایی که در ایران هستند فروردین را به عنوان ابتدای سال مالی انتخاب می کنند؛ اما در مورد شرکت های ایرانی خارج از کشور ممکن است این گونه نباشد. به همین دلیل باید این شرکت ها در مرحله اول ابتدای سال مالی خود را مشخص کنند. معمولا در اولین سال، روز شروع و تاسیس شرکت را به عنوان شروع سال مالی لحاظ می کنند.

با تعیین شروع سال مالی شرکت باید درآمد و هزینه ها را در آن سال ثبت کند. بعد از رسیدگی به حساب ها  باید اظهارنامه مالیاتی، حساب سود و زیان و دفاتر تکمیل شوند. این مدارک و اسناد باید در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار بگیرند. بعد از بررسی و اعلام نتیجه اظهارنامه ها قطعی می شوند. در این حالت بر طبق قوانین مالیاتی میزان مالیات شرکت های ایرانی خارج از کشور تعیین می شود.

روش پرداخت مالیات شرکت های ایرانی خارج از کشور

جریمه عدم پرداخت مالیات شرکت های ایرانی خارج از کشور

عدم پرداخت مالیات می تواند منجر به جریمه مالیاتی شود. بر همین اساس برای عدم پرداخت مالیات شرکت های ایرانی خارج از کشور جرائم سنگینی در قانون وجود دارد. در ماده 190 الی 202 قانون مالیات های مستقیم این جرائم از قرار زیر هستند:

  • بین 1 الی 20 درصد برای عدم ارائه اظهارنامه، حساب سود و زیان، دفاتر قانونی و دفاتر مالیاتی در زمان مقرر
  • جریمه ای در حدود 5 درصد برای هر ماه در صورت عدم پرداخت مالیات
  • جریمه ماده 201 قانون که اشاره به فرار مالیاتی دارد.
  • جریمه ممنوع الخروج شدن بدهکاران مالیاتی طبق ماده 202 قانون مالیات های مستقیم

مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی

در خصوص مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی در ماده 107 قانون مالیات های مستقیم مطالبی ذکر شده است. مواردی مانند طراحی ساختمان، طراحی تاسیسات، نقشه کشی و نقشه برداری، نظارت بر این امور همگی مشمول پرداخت مالیات هستند. مواردی که با واگذاری امتیاز در ارتباط می باشند مانند واگذاری فیلم های سینمایی یا بهای حق نمایش نیز مشمول پرداخت مالیات هستند. با توجه به میزان سود دهی به اندازه 10 الی 40 درصد ممکن است در مدت یک سال اخذ شود.

مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی بر اساس آیین نامه اجرایی و ضرایب مربوط به آن اخذ می شود. این نوع مالیات بستگی به نوع فعالیت در مدت زمان شش ماه از این قانون دارد. شش ماه که از تاریخ اجباری شدن قانون بگذرد، با پیشنهاد وزارت امور اقتصاد به تصویب می رسد. در این خصوص دو تبصره برای مالیات پیمانکاران خارجی وجود دارد که در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد.

مالیات پیمانکاران خارجی

وجوه مربوط به مالیات باید توسط پرداخت کننده ها در تاریخ مقرر پرداخت شود. در هر پرداخت باید با توجه به مبالغی که از ابتدا پرداخت کرده اند، هزینه ها کسر شود و انتهای ماه بعد به اداره امور مالیاتی پرداخت شود. اگر که پرداخت در موعد مقرر انجام نشود، باید علاوه بر پرداخت مالیات، جریمه های مربوط به آن نیز پرداخت شوند. درخصوص مالیات پیمانکاران خارجی دو تبصره وجود دارد که در این بخش به آن اشاره خواهیم کرد.

  • تبصره یک: در عملیات پیمانکاری مبالغی که برای خرید تجهیزات صرف می شوند، بر اساس شروطی که در قرارداد ذکر می شوند باید در صورتحساب خرید درج شوند. در این حالت امکان درج پرداخت های قانونی در پروانه سبز گمرکی وجود دارد.
  • تبصره دو: گاهی پیمانکاران خارجی تمام یا بخشی از فعالیت پیمانکاری را به اشخاصی واگذار می کنند که به عنوان افراد حقوقی شناخته شده اند. این پیمانکاران دست دوم با رعایت تبصره یک، مواد و تجهیزات را از پیمانکاران دست اول اخد می کنند. در این حالت نیازی به پرداخت مالیات نیست و شخص حقوقی از پرداخت آن معاف می شود.

مالیات شرکت های خارجی در ایران

شرکت های خارجی یا همان اشخاص حقوقی خارجی که در ایران فعالیت می کنند نیز باید مالیات پرداخت کنند. این شرکت ها به منظور سرمایه گذاری یا فعالیت اقتصادی باید مالیات را بر اساس آیین نامه پرداخت کنند. باید به این نکته دقت شود که اگر یک شرکت خارجی نسبت به خرید سهام در ایران اقدام کند، دیگر به عنوان شرکت خارجی محسوب نمی شود و به عنوان یک سهامدار محسوب می شود.

شرکت های خارجی به عنوان اشخاص حقوقی در صورتی که قصد داشته باشند در ایران درآمد به دست آورند، باید درآمد از طریق بهره برداری سرمایه یا از طریق واگذاری امتیازات باشد. در این خصوص تبصره های مختلفی وجود دارد که باید بر اساس آن عمل شود. مثلا بر طبق بند ماده 105 باید مالیات موسسات کشتیرانی و هواپیمایی خارجی در خصوص دریافت کرایه مسافران و حمل کالا دریافت شود. در این حالت 5 درصد از تمامی وجوهی است که عاید شرکت خارجی می شود به عنوان مالیات در نظر گرفته می شود.

کلام آخر

شرکت های ایرانی خارج از کشور نیز مانند تمامی شرکت های درون ایران باید نسبت به پرداخت مالیات اقدام کنند. مالیات ها بر اساس دفاتر قانونی، ترازنامه و اظهارنامه مالیاتی اخذ می شوند. برای شرکت های مقیم خارج از کشور نیز مالیات در نظر گرفته می شود. طبیعتا عدم پرداخت مالیات می تواند منجر به اخذ جریمه های سنگین برای اشخاص حقوقی شود.

این شرکت ها نیز باید مانند شرکت های درون ایران بر اساس امور مالی خود نسبت به پرداخت مالیات اقدام کنند. این اشخاص حقیقی اگر دارای شعبه هایی در خارج از کشور باشند و یا مقیم خارج از کشور باشند، باید نسبت به پرداخت مالیات اقدام کنند.

به این مقاله امتیاز دهید post
دیدگاه‌ها ۰